ល្បែងបៀរគឺជាល្បែងភ្នាល់ពេញនិយមបំផុតក្នុងជម្រើសជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្នាល់ដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃការលេងនិងច្រើនទៀតទៅ .....

ព័ត៌មានបន្ថែម
ជជែកផ្ទាល់